Informacijos teikimas IS AIVIKS sistemoje

Pagal Aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-462 3 straipsnį duomenis teikia gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, platintojai kurie gamina, importuoja, patiekia rinkai (išplatina (parduoda)), sunaudoja pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje chemines medžiagas ir preparatus (mišinius). Duomenys ir informacija teikiama už praėjusius kalendorinius metus iki einamųjų metų kovo 1 d.Paslaugos.lt
© PigiosSvetaines.lt